26 มี.ค. 2555

สินค้าล็อตใหม่ ที่กำลังจะเข้ามา Final Audio Design, Phonak, ...

สินค้าล็อตใหม่ ที่กำลังจะเข้ามา

Final Audio Design รุ่นไหนจะเข้ามาต้องติดตาม

Phonak Audéo PFE 012, 022
Stay tune!

Jaben Luvs You,

-Jaben Team