25 ก.ย. 2555

Promotion พิเศษ Pre-opening สาขา Gateway Ekamai

 Final Audio Design

Final Audio Adagio V + GoVibe Martini+ + Hippo Biscuit  ปกติ 15,170 บาท พิเศษ 11,000 บาท
Final Audio Adagio II + Hippo Biscuit  ปกติ 6,180 บ. พิเศษ 4,000 บาท
Final Audio Adagio III + Vsonic R02 + Hippo Biscuit  ปกติ 8,670 บาท พิเศษ 5,500 บาท

โปรโมชั่นอื่นๆ
  1. FitEar To Go 334 w/ GoVibe Mini Box = 46900 baht
  2. FitEar To Go 334 w/ Hippo CriCri + Hippo Can = 49900 baht
  3. GoVibe Mini Box [2012] + Hippo White/Black = 1990 baht
  4. GoVibe Mini Box [2012] + Final Audio Piano Forte I = 2490 baht
  5. GoVibe Mini Box [2012] + Vsonic R02 = 1990 baht
  6. GoVibe Mini Box [2012] + Beyer XP1/2/3 = 1990 baht
  7. Bravo Ocean Blue + Alessandro MS1i + GoVibe Mini USB DAC = 12970 --> 9000 baht
  8. GoVibe Volante + Alessandro MS1i + Vsonic R02 = 19680 --> 15000 baht
  9. GoVibe Vest + Final Adagio III + Hippo Biscuit Free = 16490 --> 13000 baht
  10. Alessandro MS-Pro i + GoVibe Porta Tube + CEntrance DACport LX = 59700 --> 50000 baht