30 ต.ค. 2555

Crazy J-Friday Special ประจำวันศุกรที่ 2 พ.ย. 2555มาแล้วจ้า โปรโมชั่นประจำวันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 2555 แค่วันศุกร์วันเดียวหมดศุกร์นี้รอศุกร์หน้าน้าาา


Alessandro MS1i + Alu Mod + Crossroads Metal Stand


Hippo Biscuit + Hippo Box Amp + Alu ModBravo Ocean Blue Tube Amplifier + GoldRing DR100 + Crossroads Metal Stand

หมายเหตุ โปรโมชั่นนี้มีแค่ที่ Jaben Gateway Ekamai ที่เดียวและภายในวันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 2555 เท่านั้น สอบถามรายละเอียด 02-108-2602 หรือ info@jaben.co.th

Jaben Luvs You,

-Jaben Team