29 พ.ย. 2555

Jaben - Fathery Day Special! วันนี้ - 10 ธ.ค. 2555


Set 1
Hippo White/Black IEM + Crossroad Bijou3 IEM
ปกติ 2,980 บาท
พิเศษ --- บาท

Set 2
Final Audio Piano Forte II earbud + Beyerdynamic XP series IEM
ปกติ 3,580 บาท
พิเศษ --- บาท

Set 3
Final Audio Agagio II IEM + Beyerdynamic XP series IEM + GoVibe Mini Box amp
ปกติ 5,970 บาท
พิเศษ --- บาท

Set 4
GoldRing DR150 headphone + Hippo Box+ + Beyerdynamic XP series IEM
ปกติ 10,630 บาท
พิเศษ --- บาท

Set 5
GoldRing NS1500 noise-cancelling headphone + Beyerdynamic DT231 Pro
 + Beyerdynamic XP series IEM 
ปกติ 11,970 บาท
พิเศษ --- บาท

Set 6
Alessandro MS1i headphone + AluMod for Grado/Alessandro 
+ Hippo CriCri+ amp w/ USB DAC 24/96 
ปกติ 13,770 บาท
พิเศษ --- บาท

Set 7
Final Audio Heaven A + GoldRing DR150 + Hippo Biscuit MP3/WAV player
ปกติ 16,970 บาท
พิเศษ --- บาท

Set 8
Final Audio Heaven IV IEM + Hippo CriCri+ amp w/ USB DAC 24/96
 + Cryo [copper/silver/gold] Mini-to-mini
ปกติ 16,170 บาท
พิเศษ​ --- บาท

Set 9
GoVibe Magnum amp w/ USB DAC 24/96 + GoldRing NS1500 noise cancelling headphone 
+ Phonak Audeo PFE 012 IEM
ปกติ 24,180 บาท
พิเศษ​ --- บาท

Set 10
Beyerdynamic DT880 Pro headphone + GoVibe Porta Tube+ tube amp w/ USB DAC 24/96 
+ CEntrance DACport LX USB DAC 24/96
ปกติ 53,290 บาท
พิเศษ​ --- บาท

Set 11
Colorfly C4 (32GB) music player + Final Audio Design Heaven S IEM
+ Beyerdynamic DT1350
ปกติ 52,790 บาท
พิเศษ​ --- บาท

Set 12
Colorfly C4 32GB high-end music player + GoVibe Porta Tube+ tube amp w/ USB DAC 24/96 
+ Alessandro MS-Pro i headphone
ปกติ 78,700 บาท
พิเศษ --- บาท


หมายเหตุ 

A. สินค้ามีจำนวนจำกัด (บางเซ็ตจำกัดสุดๆ)

B. ต้องขอบพระคุณบริษัทผู้ผลิตที่ช่วยสนับสนุนโปรโมชั่นนี้

C. ของดจองนะขอรับ

D. โปรโมชั่นนี้มีแค่ที่ Jaben Gateway Ekamai (BTS Ekamai) สอบถามรายละเอียด 02-108-2602 หรือ info@jaben.co.th

Jaben Luvs You,

-Jaben Team