2 ธ.ค. 2555

The Mother of All BundlesBecause we all love our mother and we, Jaben, know you love the mother of all the best.
  1. ACS T1 Live! Custom IEM
  2. Alessandro MS-Pro i headphone
  3. GoVibe Porta Tube+ amp w/ USB DAC 24/96
  4. Beyerdynamic DT1350
  5. Final Audio Design FI-BA-SS
  6. Final Audio Design Piano Forte X - Gold
  7. Fostex HP-P1 portable DAC/amp
  8. Colorfly C4 32GB high-end music player
  9. CEntrance DACmini CX 
  10. Graham Slee Solo Ultra-linear w/ PSU1
ปกติ 379,190 บาท
พิเศษ 299,999 บาท เซ็ตเดียว ชุดเดียว หมดแล้ว หมดเลย

Jaben Luvs Mum ^_^