25 ก.พ. 2557

Moon Audio is now available at JABEN Headphone Store


สาย Moon Audio Cable มาแล้ว ทั้ง Silver Dragon และ Black Dragon

รายละเอียดหัวและขั้ว

48" Silver Dragon for FitEar 
48" Silver Dragon for Shure
48" Silver Dragon for JH
ราคา 6,990

48" Silver Dragon for FitEar/RSA
ราคา 7,490

48" Black Dragon for FitEar
48" Black Dragon for Shure
48" Black Dragon for Shure/Right
48" Black Dragon for JH
ราคา 6,490

48" Black Dragon for FitEar/RSA
ราคา 6,990 

ทดสอบได้ที่ร้านครับ โทร 02-108-2602 อีเมล์ info@jaben.co.th