10 เม.ย. 2557

VIP มาที่ร้าน ต้อนรับสงกรานต์ :)

ถือเป็นวันที่พิเศษสุดๆ ^_^ เลย

ลุลามาเลือกหูฟัง JH Audio :)
Jaben Luvs You <3